xF1 Translate - Polish translation | NulledTeam UnderGround | The Best Scripts Site In The World
Polish translation

xF1 Translate Polish translation 1.1

No permission to download
Compatible XF Versions 1.x
1.4


PL:
Licencja darmowa dla wszystkich Polaków! Przetłumaczyliśmy ją pod kątem naszego forum. Przetłumaczone zostały 1055 fraz. Tłumaczenie jest udostępnione pod warunkiem pozostawienia linka w stopcie. Tłumaczenie forum można zobaczyć na XboxForum.pl. Jeśli znajdziesz błąd proszę zgłoś go do mnie.

ENG:
Polish translation for XenForo. Translated 1055 phrases.
Author
AnimeHaxor
Downloads
22
Views
341
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from AnimeHaxor

AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock